Menu

Už som registrovaný!

Fakturačné údaje

Upraviť fakturačné údaje

Dodacia adresa

Pridať adresu
Iba v prípade že sa dodacia a fakturačná adresa líšia,
kliknite na »Pridať adresu« tlačidlo pod
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať Zľava Celkom
 
Výsledná cena
Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Upravit spôsob dopravy
Nie je vybraný žiaden spôsob platby.
Upraviť spôsob platby
 
Celkom:
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim (RAVENS s.r.o., Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa) kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovara spôsob doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať pred jej expedíciou predávajúcim. V prípade ak stornovaním stornovania objednávky spôsobí kupujúci predávajúcemu škodu vzniknutú je povinný ju uhradiť. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@quadsport.sk, alebo písomne na adresu RAVENS s.r.o., Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka k tovaru priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky, a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Poštovné a iné poplatky (darčekové balenie) nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.quadsport.skmôžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu RAVENS s.r.o., Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdŕžaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený,
  • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený),
  • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný),
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku,
  • keď to povaha výrobku neumožňuje,

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Dodacie podmienky

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne. Kupujúci berie na vedomie, že k presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj dlhšie časové obdobie, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov).Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maily, resp. SMSo expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj ďalšiu vzniknutú škodu.

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako "Predajná cena". Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Pre zákazníka vždy platí "Predajná cena" aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH . Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, sú vzájomne kombinovateľné len ak je to výslovne uvedené.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu dodania. 

Pošta balík + Dobierka Poštový kuriér + Dobierka
4,00 € 7,50 €

Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na www.quadsport.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem www.quadsport.sk, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

Údaje, ktoré zadávate pri platení

Pri samotných platbách budete presmerovaný na webstránku zvolenej banky, kde budete môcť peňažnú transakciu uskutočniť. Vaše bankové údaj ako napr. PIN či číslo vašej kreditnej karty nám teda nebudú dostupné, vymieňať si ich budete iba s bankou. Ak sa platbu podarilo úspešne zrealizovať, banka nás o tom bude ihneď elektronicky informovať a my budeme vedieť, že vašu objednávku môžeme začať vybavovať.

Údaje o vašich nákupoch

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

motosport-alloys k&n  ricochet  kolpin warn itpf moose-racing  ultimax   kimpex  vision-whell  kenda

Prihlásenie or Registrovať